28.781

Affectieschadetype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Aanpassing van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Strafvordering en de Wet schadefonds geweldsmisdrijven in verband met de vergoedbaarheid van schade als gevolg van het overlijden of ernstig en blijvend letsel van naasten
ingediend 06-02-2003 11:06
fase wetsvoorstel 11_verworpen door Eerste Kamer

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2002-06-11      
advies 2002-09-23 104    
nader rapport 2003-01-29   128  
indiening 2003-02-06   8  
Tweede Kamer
behandeling 2005-03-16     769
stemming 2005-03-22     6
subtotaal       775
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2005-06-21 91    
memorie van antwoord 2006-02-14   238  
nader voorlopig verslag 2006-03-21 35    
nadere memorie van antwoord 2006-05-09   49  
eindverslag 2006-05-16 7    
behandeling 2010-03-09 1393    
stemming 2010-03-23 14    
subtotaal   1540 287 1827
totalen
TK + EK       2602

Documenten EK


Behandeling in TK