29.834

Aanleg, instandhouding en opruiming elektronische communicatiekabelstype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Telecommunicatiewet in verband met een herziening van het nationale beleid ten aanzien van de aanleg van kabels ten dienste van openbare elektronische communicatienetwerken
ingediend 18-10-2004 09:36
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2004-06-10      
advies 2004-08-16 67    
nader rapport 2004-10-12   57  
indiening 2004-10-18   6  
Tweede Kamer
behandeling 2006-06-06     596
stemming 2006-06-20     14
subtotaal       610
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2006-09-18 90    
memorie van antwoord 2006-10-17   29  
eindverslag 2006-10-31 14    
behandeling 2006-12-04 34    
stemming 2006-12-04 0    
subtotaal   138 29 167
Staatsblad
publicatie wet 2007-01-16   43  
totalen
TK + EK       777
totaal       950

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK

  • 20 juni 2006
    stemming (met algemene stemmen aangenomen) Handelingen TK 2005/2006, nr. 92, blz: 5622-5623
  • 6 juni 2006
    voortzetting behandeling Handelingen TK 2005/2006, nr. 86, blz: 5294-5299
  • 11 april 2006
    behandeling Handelingen TK 2005/2006, nr. 70, blz: 4405-4421