29.412

Aanscherping studiefinancieringtype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Wet studiefinanciering 2000 in verband met wijziging omzetmoment eerste 12 maanden prestatiebeurs en gedeeltelijke afschaffing 1 februari-regel
ingediend 30-01-2004 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

indiening 2004-01-30      
Tweede Kamer
stemming 2004-06-02     124
subtotaal       124
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2004-06-15 13    
memorie van antwoord 2004-06-18   3  
eindverslag 2004-06-22 4    
stemming 2004-06-28 6    
subtotaal   23 3 26
Staatsblad
publicatie wet 2004-07-20   22  
totalen
TK + EK       150
totaal       172

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK