29.382

Opzegging ILO-verdrag nr. 118type wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Goedkeuring van het voornemen tot opzegging van het op 28 juni 1962 te Genève totstandgekomen Verdrag betreffende de gelijkheid van behandeling van eigen onderdanen en vreemdelingen met betrekking tot de sociale zekerheid (Verdrag Nr. 118 aangenomen door de Internationale Arbeidsconferentie in haar zesenveertigste zitting; Trb. 1962, 122 en Trb. 1964, 23)
ingediend 24-12-2003 10:04
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2003-10-11      
advies 2003-12-02 52    
nader rapport 2003-12-18   16  
indiening 2003-12-24   6  
Tweede Kamer
stemming 2004-06-22     181
subtotaal       181
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2004-09-28 98    
memorie van antwoord 2004-10-01   3  
eindverslag 2004-10-12 11    
behandeling 2004-11-30 49    
stemming 2004-12-07 7    
subtotaal   165 3 168
Staatsblad
publicatie wet 2004-12-29   22  
totalen
TK + EK       349
totaal       445

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK