29.021

Geluidsbelastingkaarten en actieplannentype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Wet geluidhinder, de Wet luchtvaart en de Spoorwegwet in verband met de implementatie van richtlijn nr. 2002/49/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 25 juni 2002 inzake de evaluatie en de beheersing van omgevingslawaai, PbEG L 189 (geluidsbelastingkaarten en actieplannen)
ingediend 02-09-2003 16:23
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2003-03-03      
advies 2003-06-06 95    
nader rapport 2003-08-27   82  
indiening 2003-09-02   6  
Tweede Kamer
stemming 2004-06-09     281
subtotaal       281
Eerste Kamer
eindverslag 2004-06-22 13    
stemming 2004-06-28 6    
subtotaal   19   19
Staatsblad
publicatie wet 2004-07-15   17  
totalen
TK + EK       300
totaal       500

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK