29.523

Wet bestuurlijke boete arbeid vreemdelingentype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Wet arbeid vreemdelingen in verband met invoering van bestuursrechtelijke handhaving (Wet bestuurlijke boete arbeid vreemdelingen)
ingediend 20-04-2004 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2003-10-15      
advies 2004-03-08 145    
nader rapport 2004-04-14   37  
indiening 2004-04-20   6  
Tweede Kamer
behandeling 2004-06-24     65
stemming 2004-06-29     5
subtotaal       70
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2004-09-28 91    
memorie van antwoord 2004-10-19   21  
nader voorlopig verslag 2004-10-26 7    
nadere memorie van antwoord 2004-11-09   14  
eindverslag 2004-11-16 7    
stemming 2004-11-30 14    
subtotaal   119 35 154
Staatsblad
publicatie wet 2004-12-29   29  
totalen
TK + EK       224
totaal       441

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK

  • 29 juni 2004
    stemming (met algemene stemmen aangenomen) Handelingen TK 2003/2004, nr. 89, blz: 5702-5703
  • 24 juni 2004
    behandeling Handelingen TK 2003/2004, nr. 88, blz: 5648-5651