29.249

Vervanging fictief arbeidsverleden door feitelijk arbeidsverledentype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Werkloosheidswet en de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen in verband met de vervanging van fictief arbeidsverleden door feitelijk arbeidsverleden en de beperking van het verzorgingsforfait
ingediend 20-10-2003 10:56
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2003-05-12      
advies 2003-07-14 63    
nader rapport 2003-10-16   94  
indiening 2003-10-20   4  
Tweede Kamer
behandeling 2004-06-24     248
stemming 2004-06-29     5
subtotaal       253
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2004-09-28 91    
memorie van antwoord 2004-10-11   13  
eindverslag 2004-10-26 15    
stemming 2004-11-02 7    
subtotaal   113 13 126
Staatsblad
publicatie wet 2004-11-25   23  
totalen
TK + EK       379
totaal       563

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK

  • 29 juni 2004
    stemming (aangenomen, voor: PvdA, Groep Lazrak, D66, VVD, CDA en LPF) Handelingen TK 2003/2004, nr. 89, blz: 5706
  • 24 juni 2004
    behandeling Handelingen TK 2003/2004, nr. 88, blz: 5654-5665