29.316

Wet dualisering provinciale medebewindsbevoegdhedentype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Aanpassing van bijzondere wetten aan de Wet dualisering provinciebestuur (Wet dualisering provinciale medebewindsbevoegdheden)
ingediend 25-11-2003 11:26
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2003-05-23      
advies 2003-07-28 66    
nader rapport 2003-11-17   112  
indiening 2003-11-25   8  
Tweede Kamer
stemming 2004-06-22     210
subtotaal       210
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2004-10-05 105    
memorie van antwoord 2005-02-03   121  
nader voorlopig verslag 2005-05-24 110    
nadere memorie van antwoord 2005-06-09   16  
eindverslag 2005-06-14 5    
behandeling 2005-09-27 105    
stemming 2005-10-04 7    
subtotaal   332 137 469
Staatsblad
publicatie wet 2005-11-01   28  
totalen
TK + EK       679
totaal       893

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK