29.469

Wet BDU verkeer en vervoertype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Regels met betrekking tot het verstrekken van een brede doeluitkering aan provincies en regionaal openbare lichamen ten behoeve van de uitvoering van een integraal verkeer- en vervoerbeleid (Wet BDU verkeer en vervoer)
ingediend 12-03-2004 08:51
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2004-01-08      
advies 2004-02-05 28    
nader rapport 2004-03-05   29  
indiening 2004-03-12   7  
Tweede Kamer
behandeling 2004-09-15     187
stemming 2004-09-22     7
subtotaal       194
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2004-11-09 48    
memorie van antwoord 2004-12-10   31  
eindverslag 2004-12-14 4    
stemming 2004-12-21 7    
subtotaal   59 31 90
Staatsblad
publicatie wet 2005-01-25   35  
totalen
TK + EK       284
totaal       383

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK

  • 22 september 2004
    stemming (aangenomen, voor: PvdA, Groep Lazrak, Groep Wilders, D66, VVD, CDA, ChristenUnie, LPF en SGP) Handelingen TK 2004/2005, nr. 2, blz: 15
  • 15 september 2004
    behandeling Handelingen TK 2003/2004, nr. 99, blz: 6309-6317