29.608

Novelle Initiatiefvoorstel-Karimi, Dubbelboer en Van der Ham Wet raadplegend referendum Europese Grondwettype wetsvoorstel initiatiefvoorstel
(volledige) titel Voorstel van wet van de leden Karimi, Dubbelboer en Van der Ham tot wijziging van het voorstel van wet van de leden Karimi, Dubbelboer en Van der Ham betreffende het houden van een raadplegend referendum over het grondwettelijk verdrag voor de Europese Unie (Wet raadplegend referendum Europese Grondwet) in verband met het tijdstip van het referendum
ingediend 26-05-2004 11:07
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad
toelichting t.b.v. workflow-statistieken novelle bij wetsvoorstel 28.885
indiener bij initiatiefvoorstel Karimi, Dubbelboer en Van der Ham

Statistieken

indiening 2004-05-26      
Tweede Kamer
behandeling 2004-09-22     119
stemming 2004-10-05     13
subtotaal       132
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2004-11-16 42    
memorie van antwoord 2004-11-25   9  
eindverslag 2004-11-30 5    
behandeling 2005-01-18 49    
stemming 2005-01-25 7    
subtotaal   103 9 112
Staatsblad
publicatie wet 2005-02-03   9  
totalen
TK + EK       244
totaal       253

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK

  • 5 oktober 2004
    stemming (met algemene stemmen aangenomen) Handelingen TK 2004/2005, nr. 7, blz: 286
  • 22 september 2004
    behandeling Handelingen TK 2004/2005, nr. 2, blz: 21-31