29.565

Implementatiewet EG-richtlijn handel in broeikasgasemissierechtentype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Wet milieubeheer en enige andere wetten ten behoeve van de implementatie van richtlijn nr. 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 13 oktober 2003 tot vaststelling van een regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap en tot wijziging van Richtlijn 96/61/EG van de Raad (PbEU L 275) en de instelling van een emissieautoriteit (Implementatiewet EG-richtlijn handel in broeikasgasemissierechten)
ingediend 14-05-2004 13:24
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2004-01-16      
advies 2004-03-12 56    
nader rapport 2004-05-13   62  
indiening 2004-05-14   1  
Tweede Kamer
stemming 2004-07-01     48
subtotaal       48
Eerste Kamer
eindverslag 2004-09-07 68    
behandeling 2004-09-28 21    
stemming 2004-09-28 0    
subtotaal   89   89
Staatsblad
publicatie wet 2004-10-19   21  
totalen
TK + EK       137
totaal       277

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK