29.298

Wet rol werknemers bij de Europese vennootschaptype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Uitvoering van richtlijn nr. 2001/86/EG van de Raad van de Europese Unie van 8 oktober 2001 tot aanvulling van het statuut van de Europese vennootschap met betrekking tot de rol van de werknemers (Wet rol werknemers bij de Europese vennootschap)
ingediend 14-11-2003 08:51
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2003-07-14      
advies 2003-10-13 91    
nader rapport 2003-11-10   28  
indiening 2003-11-14   4  
Tweede Kamer
behandeling 2004-09-16     307
stemming 2004-10-05     19
subtotaal       326
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2004-11-09 35    
memorie van antwoord 2004-12-08   29  
eindverslag 2004-12-14 6    
behandeling 2005-03-15 91    
stemming 2005-03-15 0    
subtotaal   132 29 161
Staatsblad
publicatie wet 2005-03-31   16  
totalen
TK + EK       487
totaal       626

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK

  • 5 oktober 2004
    stemming (met algemene stemmen aangenomen) Handelingen TK 2004/2005, nr. 7, blz: 283-284
  • 16 september 2004
    behandeling Handelingen TK 2003/2004, nr. 100, blz: 6353-6365