28.985

Wet melding zeggenschap en kapitaalbelang in effectenuitgevende instellingentype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Regels betreffende de melding van zeggenschap en kapitaalbelang in, alsmede de melding van het geplaatste kapitaal van effectenuitgevende instellingen (Wet melding zeggenschap en kapitaalbelang in ter beurze genoteerde vennootschappen)
ingediend 03-07-2003 12:59
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2002-11-26      
advies 2003-03-14 108    
nader rapport 2003-07-01   109  
indiening 2003-07-03   2  
Tweede Kamer
behandeling 2006-04-26     1028
stemming 2006-05-23     27
subtotaal       1055
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2006-06-23 31    
memorie van antwoord 2006-06-26   3  
eindverslag 2006-06-27 1    
stemming 2006-07-03 6    
subtotaal   38 3 41
Staatsblad
publicatie wet 2006-08-01   29  
totalen
TK + EK       1096
totaal       1344

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK

  • 23 mei 2006
    stemming (met algemene stemmen aangenomen) Handelingen TK 2005/2006, nr. 81, blz: 5005
  • 26 april 2006
    voortzetting behandeling Handelingen TK 2005/2006, nr. 76, blz: 4745-4753
  • 25 april 2006
    behandeling Handelingen TK 2005/2006, nr. 75, blz: 4695-4705