29.438

Elektronische aangiften en processen-verbaaltype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van het Wetboek van Strafvordering (elektronische aangiften en processen-verbaal)
ingediend 21-02-2004 13:03
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

indiening 2004-02-21      
Tweede Kamer
behandeling 2004-10-27     249
stemming 2004-11-02     6
subtotaal       255
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2004-12-21 49    
memorie van antwoord 2005-05-17   147  
nader voorlopig verslag 2005-06-14 28    
nadere memorie van antwoord 2005-07-07   23  
eindverslag 2005-09-06 61    
stemming 2005-09-13 7    
subtotaal   145 170 315
Staatsblad
publicatie wet 2005-09-27   14  
totalen
TK + EK       570
totaal       584

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK

  • 2 november 2004
    stemming (met algemene stemmen aangenomen) Handelingen TK 2004/2005, nr. 17, blz; 954
  • 27 oktober 2004
    behandeling Handelingen TK 2004/2005, nr. 14, blz: 822-826