29.414

Wet collectieve afwikkeling massaschadetype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering teneinde de collectieve afwikkeling van massaschades te vergemakkelijken (Wet collectieve afwikkeling massaschade)
ingediend 02-02-2004 08:13
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2003-07-01      
advies 2003-11-03 125    
nader rapport 2004-01-22   80  
indiening 2004-02-02   11  
Tweede Kamer
behandeling 2004-10-12     253
stemming 2004-10-12     0
subtotaal       253
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2004-11-30 49    
memorie van antwoord 2005-01-14   45  
nader voorlopig verslag 2005-04-04 80    
nadere memorie van antwoord 2005-04-28   24  
eindverslag 2005-05-10 12    
behandeling 2005-06-21 42    
stemming 2005-06-21 0    
subtotaal   183 69 252
Staatsblad
publicatie wet 2005-07-05   14  
totalen
TK + EK       505
totaal       735

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK