29.760

Wet aanpassing fiscale behandeling VUT/prepensioen en introductie levensloopregelingtype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Wet op de loonbelasting 1964, de Wet inkomstenbelasting 2001, de Wet op de vennootschapsbelasting 1969, de Wet arbeid en zorg en van enige andere wetten (Wet aanpassing fiscale behandeling vut/prepensioen en introductie levensloopregeling)
ingediend 16-09-2004 12:49
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2004-07-05      
advies 2004-07-15 10    
nader rapport 2004-09-15   62  
indiening 2004-09-16   1  
Tweede Kamer
behandeling 2004-11-25     70
stemming 2004-11-25     0
subtotaal       70
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2005-01-25 61    
memorie van antwoord 2005-02-01   7  
eindverslag 2005-02-01 0    
behandeling 2005-02-15 14    
stemming 2005-02-22 7    
subtotaal   82 7 89
Staatsblad
publicatie wet 2005-03-10   16  
totalen
TK + EK       159
totaal       248

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK

  • 25 november 2004
    stemming (aangenomen, voor: PvdA, D66, VVD, ChristenUnie, SGP, CDA en LPF) Handelingen TK 2004/2005, nr. 28, blz: 1852-1856
  • 25 november 2004
    voortzetting behandeling Handelingen TK 2004/2005, nr. 28, blz: 1814-1844
  • 24 november 2004
    behandeling Handelingen TK 2004/2005, nr. 27, blz; 1713-1735