29.259

Wet op de archeologische monumentenzorgtype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Monumentenwet 1988 en enkele andere wetten ten behoeve van de archeologische monumentenzorg mede in verband met de implementatie van het Verdrag van Valletta (Wet op de archeologische monumentenzorg)
ingediend 21-10-2003 14:45
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2002-01-03      
advies 2002-05-15 132    
nader rapport 2003-10-17   520  
indiening 2003-10-21   4  
Tweede Kamer
behandeling 2006-03-30     891
stemming 2006-04-04     5
subtotaal       896
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2006-06-13 70    
memorie van antwoord 2006-09-08   87  
nader voorlopig verslag 2006-10-10 32    
nadere memorie van antwoord 2006-11-16   37  
eindverslag 2006-11-21 5    
behandeling 2006-12-19 28    
stemming 2006-12-19 0    
subtotaal   135 124 259
Staatsblad
publicatie wet 2007-02-05   48  
totalen
TK + EK       1155
totaal       1859

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK

  • 4 april 2006
    stemming (aangenomen, voor: SP, GroenLinks, PvdA, Groep Lazrak, D66, CDA, ChristenUnie en SGP) Handelingen TK 2005/2006, nr. 66, blz; 4202-4203
  • 30 maart 2006
    voortzetting behandeling nr. 65, bllz: 4131-4145
  • 28 maart 2006
    behandeling Handelingen TK 2005/2006, nr. 63, blz: 4035-4043