29.714

Communautair monitoring- en informatiesysteem scheepvaarttype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Scheepvaartverkeerswet, de Wet voorkoming verontreiniging door schepen en de Wet op de economische delicten in verband met de implementatie van richtlijn nr. 2002/59/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 27 juni 2002 betreffende de invoering van een communautair monitoring- en informatiesysteem voor de zeescheepvaart en tot intrekking van Richtlijn 93/75/EEG van de Raad (PbEG L 208) (communautair monitoring- en informatiesysteem scheepvaart)
ingediend 12-08-2004 09:01
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2004-06-30      
advies 2004-07-23 23    
nader rapport 2004-08-05   13  
indiening 2004-08-12   7  
Tweede Kamer
stemming 2004-11-25     105
subtotaal       105
Eerste Kamer
eindverslag 2004-11-30 5    
stemming 2004-12-13 13    
subtotaal   18   18
Staatsblad
publicatie wet 2004-12-28   15  
totalen
TK + EK       123
totaal       181

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK