29.845

Implementatie van het kaderbesluit inzake de tenuitvoerlegging in de Europese Unie van beslissingen tot bevriezing van voorwerpen of bewijsstukkentype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Implementatie van het kaderbesluit nr. 2003/577/JBZ van de Raad van de Europese Unie van 22 juli 2003 inzake de tenuitvoerlegging in de Europese Unie van beslissingen tot bevriezing van voorwerpen of bewijsstukken (PbEG L 196)
ingediend 25-10-2004 13:09
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2004-07-27      
advies 2004-09-20 55    
nader rapport 2004-10-19   29  
indiening 2004-10-25   6  
Tweede Kamer
stemming 2005-02-10     108
subtotaal       108
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2005-03-21 39    
memorie van antwoord 2005-04-08   18  
nader voorlopig verslag 2005-04-26 18    
nadere memorie van antwoord 2005-05-26   30  
eindverslag 2005-05-31 5    
stemming 2005-06-14 14    
subtotaal   76 48 124
Staatsblad
publicatie wet 2005-06-23   9  
totalen
TK + EK       232
totaal       331

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK