29.700

Wet inburgering in het buitenlandtype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met het stellen van een inburgeringsvereiste bij het toelaten van bepaalde categorieën vreemdelingen (Wet inburgering in het buitenland)
ingediend 21-07-2004 16:27
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2004-02-20      
advies 2004-04-13 53    
nader rapport 2004-07-05   83  
indiening 2004-07-21   16  
Tweede Kamer
behandeling 2005-03-31     253
stemming 2005-04-05     5
subtotaal       258
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2005-05-27 52    
memorie van antwoord 2005-07-29   63  
eindverslag 2005-11-22 116    
behandeling 2005-12-20 28    
stemming 2005-12-20 0    
subtotaal   196 63 259
Staatsblad
publicatie wet 2006-01-31   42  
totalen
TK + EK       517
totaal       711

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK

 • 5 april 2005
  stemming (aangenomen, voor: PvdA, Groep Wilders, D66, VVD, ChristenUnie, SGP, CDA en LPF) Handelingen TK 2004/2005, nr. 68, blz: 4283-4285
 • 31 maart 2005
  voortzetting behandeling Handelingen TK 2004/2005, nr. 67, blz: 4263-4271
 • 22 maart 2005
  voortzetting behandeling Handelingen TK 2004/2005, nr. 62, blz: 4002-4041
 • 16 maart 2005
  behandeling Handelingen TK 2004/2005, nr. 60, blz: 3883-3906