29.828

Invoering videoconferentie in het strafrechttype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten in verband met het gebruik van de videoconferentie in het strafrecht
ingediend 11-10-2004 13:56
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2004-06-21      
advies 2004-09-06 77    
nader rapport 2004-10-05   29  
indiening 2004-10-11   6  
Tweede Kamer
stemming 2005-02-24     136
subtotaal       136
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2005-04-12 47    
memorie van antwoord 2005-06-16   65  
eindverslag 2005-06-21 5    
stemming 2005-07-04 13    
subtotaal   65 65 130
Staatsblad
publicatie wet 2005-08-02   29  
totalen
TK + EK       266
totaal       407

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK