29.869

Wijziging van de Wet subsidiëring politieke partijen houdende verhoging van de subsidiebedragen, verbreding van de subsidiabele doelen en aanpassing van de subsidiegrondslagtype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Wet subsidiëring politieke partijen houdende verhoging van de subsidiebedragen, verbreding van de subsidiabele doelen en aanpassing van de subsidiegrondslag
ingediend 11-11-2004 01:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2004-06-16      
advies 2004-09-07 83    
nader rapport 2004-11-01   55  
indiening 2004-11-11   10  
Tweede Kamer
behandeling 2005-03-17     126
stemming 2005-03-22     5
subtotaal       131
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2005-05-09 48    
memorie van antwoord 2005-06-08   30  
eindverslag 2005-06-14 6    
behandeling 2005-06-28 14    
stemming 2005-06-28 0    
subtotaal   68 30 98
Staatsblad
publicatie wet 2005-07-26   28  
totalen
TK + EK       229
totaal       405

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK

  • 22 maart 2005
    stemming (aangenomen, voor: SP, GL, PvdA, Groep Lazrak, D66, VVD, ChristenUnie, SGP en CDA) Handelingen TK 2004/2005, nr. 62, blz: 3996
  • 17 maart 2005
    behandeling Handelingen TK 2004/2005, nr. 61, blz: 3946-3968