29.671 (R1765)

Afschaffing van doodstraf onder alle omstandighedentype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Goedkeuring van het op 3 mei 2002 te Vilnius tot stand gekomen Protocol nr. 13 bij het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, inzake de afschaffing van de doodstraf onder alle omstandigheden (Trb. 2002, 119)
ingediend 29-06-2004 13:50
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2002-11-25      
advies 2003-01-21 57    
nader rapport 2004-06-22   518  
indiening 2004-06-29   7  
Tweede Kamer
behandeling 2005-05-25     330
stemming 2005-06-02     8
subtotaal       338
Eerste Kamer
verslag 2005-06-22 20    
nota naar aanleiding van het verslag 2005-09-30   100  
stemming 2005-11-01 32    
subtotaal   52 100 152
Staatsblad
publicatie wet 2005-12-15   44  
totalen
TK + EK       490
totaal       1116

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK

  • 2 juni 2005
    stemming (aangenomen, voor: SP, GL, PvdA, Groep Lazrak, D66, Groep Wilders, VVD, CDA en LPF m.u.v. Nawijn) Handelingen TK 2004/2005, nr. 86, blz: 5131
  • 25 mei 2005
    behandeling Handelingen TK 2004/2005, nr. 84, blz: 5042-5049