29.711

Wijziging Wet milieubeheer en Wet verontreiniging oppervlaktewaterentype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Wet milieubeheer en de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (verduidelijking in verband met de EG-richtlijn inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging; vergunning op hoofdzaken/vergunning op maat)
ingediend 09-08-2004 14:41
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2004-01-07      
advies 2004-04-19 103    
nader rapport 2004-08-02   105  
indiening 2004-08-09   7  
Tweede Kamer
stemming 2005-03-24     227
subtotaal       227
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2005-05-18 55    
memorie van antwoord 2005-06-21   34  
eindverslag 2005-06-28 7    
stemming 2005-07-04 6    
subtotaal   68 34 102
Staatsblad
publicatie wet 2005-09-06   64  
totalen
TK + EK       329
totaal       608

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK