29.848 (R1775)

Aanvullend Protocol inzake ontplofbare oorlogsrestentype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Goedkeuring van het op 28 november 2003 te Genève totstandgekomen Aanvullend Protocol inzake ontplofbare oorlogsresten (Protocol V), gehecht aan het op 10 oktober 1980 te Genève totstandgekomen Verdrag inzake het verbod of de beperking van het gebruik van bepaalde conventionele wapens die geacht kunnen worden buitensporig leed te veroorzaken of een niet-onderscheidende werking te hebben (Trb. 2004, 227)
ingediend 28-10-2004 13:39
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

indiening 2004-10-28      
Tweede Kamer
stemming 2005-04-14     168
subtotaal       168
Eerste Kamer
eindverslag 2005-04-26 12    
stemming 2005-05-10 14    
subtotaal   26   26
Staatsblad
publicatie wet 2005-05-31   21  
totalen
TK + EK       194
totaal       215

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK