30.004

Vereenvoudiging productierechtentype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Meststoffenwet en intrekking van de Wet verplaatsing mestproductie en de Wet herstructurering varkenshouderij (vereenvoudiging productierechten)
ingediend 22-02-2005 08:57
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2004-11-09      
advies 2004-12-24 45    
nader rapport 2005-02-10   48  
indiening 2005-02-22   12  
Tweede Kamer
stemming 2005-06-02     100
subtotaal       100
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2005-07-05 33    
memorie van antwoord 2005-07-12   7  
eindverslag 2005-09-06 56    
behandeling 2005-09-13 7    
stemming 2005-09-13 0    
subtotaal   96 7 103
Staatsblad
publicatie wet 2005-10-11   28  
totalen
TK + EK       203
totaal       336

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK