30.013

Implementatie prospectusrichtlijntype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Wet toezicht effectenverkeer 1995 ter implementatie van richtlijn nr. 2003/71/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 4 november 2003 betreffende het prospectus dat gepubliceerd moet worden wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de handel worden toegelaten en tot wijziging van Richtlijn 2001/34/EG (PbEU L 345) en tot uitvoering van verordening nr. 809/2004 van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 29 april 2004 tot uitvoering van Richtlijn 2003/71/EG van het Europees Parlement en de Raad wat de in het prospectus te verstrekken informatie, de vormgeving van het prospectus, de opneming van informatie door middel van verwijzing, de publicatie van het prospectus en de verspreiding van advertenties betreft (PbEU L 149)
ingediend 04-03-2005 15:30
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2004-12-08      
advies 2005-01-06 29    
nader rapport 2005-02-28   53  
indiening 2005-03-04   4  
Tweede Kamer
stemming 2005-06-02     90
subtotaal       90
Eerste Kamer
eindverslag 2005-06-07 5    
stemming 2005-06-21 14    
subtotaal   19   19
Staatsblad
publicatie wet 2005-06-30   9  
totalen
TK + EK       109
totaal       204

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK