30.097

Toezending vooringevulde aanvraagformulieren door de Belastingdienst Toeslagen voor huurtoeslag en kinderopvangtoeslagtype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen, de Wet kinderopvang, de Huursubsidiewet en enige andere wetten
ingediend 27-04-2005 12:43
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2005-03-29      
advies 2005-04-14 16    
nader rapport 2005-04-23   9  
indiening 2005-04-27   4  
Tweede Kamer
behandeling 2005-06-02     36
stemming 2005-06-07     5
subtotaal       41
Eerste Kamer
eindverslag 2005-06-07 0    
stemming 2005-06-21 14    
subtotaal   14   14
Staatsblad
publicatie wet 2005-07-05   14  
totalen
TK + EK       55
totaal       98

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK

  • 7 juni 2005
    stemming (met algemene stemmen aangenomen) Handelingen TK 2004/2005, nr. 87, blz: 5197
  • 2 juni 2005
    behandeling Handelingen TK 2004/2005, nr. 86, blz: 5178-5179