30.034

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)type wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Bevordering van het naar arbeidsvermogen verrichten van werk of van werkhervatting van verzekerden die gedeeltelijk arbeidsgeschikt zijn en tot het treffen van een regeling van inkomen voor deze personen alsmede voor verzekerden die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen)
ingediend 15-03-2005 12:53
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2004-11-24      
advies 2004-12-17 23    
nader rapport 2005-03-14   87  
indiening 2005-03-15   1  
Tweede Kamer
behandeling 2005-06-29     106
stemming 2005-06-30     1
subtotaal       107
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2005-09-21 83    
memorie van antwoord 2005-09-23   2  
nader voorlopig verslag 2005-10-11 18    
nadere memorie van antwoord 2005-10-18   7  
eindverslag 2005-10-21 3    
behandeling 2005-11-01 11    
stemming 2005-11-08 7    
subtotaal   122 9 131
Staatsblad
publicatie wet 2005-11-22   14  
totalen
TK + EK       238
totaal       363

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK

  • 30 juni 2005
    stemming (aangenomen, voor: D66, Groep Wilders, VVD, CDA, SGP en LPF) Handelingen TK 2004/2005, nr. 98, blz: 6058-6060
  • 29 juni 2005
    voortzetting behandeling Handelingen TK 2004/2005, nr. 97, blz; 5904-5929
  • 29 juni 2005
    behandeling Handelingen TK 2004/2005, nr. 97, blz: 5841-5869