30.104

Werkzaamheden van en toezicht op instellingen voor bedrijfspensioenvoorzieningtype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Pensioen- en spaarfondsenwet en enige andere wetten in verband met de implementatie van richtlijn nr. 2003/41/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 3 juni 2003 betreffende de werkzaamheden van en het toezicht op instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (PbEG L 235/10)
ingediend 04-05-2005 16:44
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

indiening 2005-05-04      
Tweede Kamer
stemming 2005-06-30     57
subtotaal       57
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2005-10-04 96    
memorie van antwoord 2005-10-12   8  
eindverslag 2005-10-18 6    
stemming 2006-01-17 91    
subtotaal   193 8 201
Staatsblad
publicatie wet 2006-02-07   21  
totalen
TK + EK       258
totaal       279

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK