30.063

Overgangsrecht inzake beëindiging van het recht op toeslag op grond van de Toeslagenwet binnen de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte en Zwitserlandtype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Overgangsrecht inzake de beëindiging van het recht op toeslag op grond van de Toeslagenwet binnen de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte en Zwitserland
ingediend 04-04-2005 09:56
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad
toelichting t.b.v. workflow-statistieken Bij dit wetsvoorstel is novelle 30.664 verschenen.

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2005-02-22      
advies 2005-03-03 9    
nader rapport 2005-03-30   27  
indiening 2005-04-04   5  
Tweede Kamer
stemming 2005-06-30     87
subtotaal       87
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2005-09-21 83    
memorie van antwoord 2005-10-13   22  
nader voorlopig verslag 2005-12-02 50    
nadere memorie van antwoord 2005-12-12   10  
eindverslag 2005-12-13 1    
behandeling 2006-11-28 350    
stemming 2006-12-05 7    
subtotaal   491 32 523
Staatsblad
publicatie wet 2006-12-22   17  
totalen
TK + EK       610
totaal       668

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK