30.137

Invoeringswet titel 7.17 (verzekering) en titel 7.18 (lijfrente) Burgerlijk Wetboektype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Aanpassing van de wetgeving aan en invoering van de wet tot vaststelling van titel 7.17 (verzekering) en titel 7.18 (lijfrente) van het nieuwe Burgerlijk Wetboek (Invoeringswet titel 7.17 en titel 7.18 Burgerlijk Wetboek)
ingediend 03-06-2005 09:43
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2005-04-13      
advies 2005-05-10 27    
nader rapport 2005-05-26   16  
indiening 2005-06-03   8  
Tweede Kamer
behandeling 2005-10-05     124
stemming 2005-10-11     6
subtotaal       130
Eerste Kamer
verslag 2005-12-13 63    
nota naar aanleiding van het verslag 2005-12-13   0  
behandeling 2005-12-19 6    
stemming 2005-12-19 0    
subtotaal   69 0 69
Staatsblad
publicatie wet 2005-12-28   9  
totalen
TK + EK       199
totaal       259

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK

  • 11 oktober 2005
    stemming (met algemene stemmen aangenomen) Handelingen TK 2005/2006, nr. 10, blz: 555-556
  • 5 oktober 2005
    voortzetting behandeling Handelingen TK 2005/2006, nr. 8, blz: 437-441
  • 29 september 2005
    behandeling Handelingen TK 2005/2006, nr. 6, blz: 290-294