30.049

Wijziging Burgerlijk Wetboek in verband met verlenging bewaartermijn patiëntengegevenstype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van enige bepalingen van het Burgerlijk Wetboek omtrent de overeenkomst inzake geneeskundige behandeling en van artikel IV van de wet van 17 november 1994, Stb. 837
ingediend 21-03-2005 08:52
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2004-12-31      
advies 2005-02-01 32    
nader rapport 2005-03-14   41  
indiening 2005-03-21   7  
Tweede Kamer
behandeling 2005-11-17     241
stemming 2005-11-22     5
subtotaal       246
Eerste Kamer
eindverslag 2005-12-13 21    
stemming 2005-12-19 6    
subtotaal   27   27
Staatsblad
publicatie wet 2006-01-31   43  
totalen
TK + EK       273
totaal       396

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK

  • 22 november 2005
    stemming (met algemene stemmen aangenomen) Handelingen TK 2005/2006, nr. 24, blz: 1577
  • 17 november 2005
    behandeling Handelingen TK 2005/2006, nr. 23, blz: 1529-1532