29.936

Wet beëdigde tolken en vertalerstype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Regels inzake de beëdiging van tolken en vertalers en de kwaliteit en de integriteit van beëdigde tolken en vertalers (Wet beëdigde tolken en vertalers)
ingediend 14-12-2004 13:55
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2004-07-28      
advies 2004-10-08 72    
nader rapport 2004-12-07   60  
indiening 2004-12-14   7  
Tweede Kamer
behandeling 2007-03-15     821
stemming 2007-03-20     5
subtotaal       826
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2007-05-22 63    
memorie van antwoord 2007-09-04   105  
eindverslag 2007-09-25 21    
stemming 2007-10-09 14    
subtotaal   98 105 203
Staatsblad
publicatie wet 2007-10-23   14  
totalen
TK + EK       1029
totaal       1182

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK

 • 4 juli 2013
  behandelingPDF-document Handelingen TK 2012/2013, nr. 104, item 44
 • 20 maart 2007
  stemming (met algemene stemmen aangenomen) Handelingen TK 2006/2007, nr. 50, blz; 2971
 • 15 maart 2007
  voortzetting behandeling Handelingen TK 2006/2007, nr. 49, blz: 2921-2928
 • 3 oktober 2006
  behandeling Handelingen TK 2006/2007, nr. 7, blz: 433-437