30.089 (R1788)

Goedkeuring Protocol nr. 14 EVRM betreffende wijziging van het controlesysteemtype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Goedkeuring van het op 13 mei 2004 te Straatsburg tot stand gekomen Protocol nr. 14 bij het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, betreffende wijziging van het controlesysteem van het Verdrag (Trb. 2004, 191 en 285)
ingediend 13-10-2005 09:13
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2005-01-03      
advies 2005-02-08 36    
nader rapport 2005-04-18   69  
indiening 2005-10-13   178  
Tweede Kamer
stemming 2005-11-03     21
subtotaal       21
Eerste Kamer
eindverslag 2005-11-15 12    
stemming 2005-11-29 14    
subtotaal   26   26
Staatsblad
publicatie wet 2005-12-20   21  
totalen
TK + EK       47
totaal       351

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK