28.916

Wet ruimtelijke ordeningtype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Nieuwe regels omtrent de ruimtelijke ordening (Wet ruimtelijke ordening)
ingediend 23-05-2003 09:47
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2002-02-06      
advies 2002-07-12 156    
nader rapport 2003-05-20   312  
indiening 2003-05-23   3  
Tweede Kamer
behandeling 2006-02-14     998
stemming 2006-02-23     9
subtotaal       1007
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2006-05-16 82    
memorie van antwoord 2006-08-18   94  
eindverslag 2006-09-05 18    
behandeling 2006-10-17 42    
stemming 2006-10-17 0    
subtotaal   142 94 236
Staatsblad
publicatie wet 2006-11-28   42  
totalen
TK + EK       1243
totaal       1756

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK

 • 23 februari 2006
  eindstemming (aangenomen, voor: SP, PvdA, D66, VVD, CDA, ChristenUnie, SGP en LPF) Handelingen TK 2005/2006, nr. 54, blz: 3560
 • 21 februari 2006
  stemmingen in verband met het wetsvoorstel Handelingen TK 2005/2006, nr. 52, blz: 3423-3426
 • 14 februari 2006
  voortzetting behandeling Handelingen TK 2005/2006, nr. 49, blz: 3278-3292
 • 8 februari 2006
  behandeling Handelingen TK 2005/2006, nr. 47, blz: 3106-3133