30.312

Wet algemene bepalingen burgerservicenummertype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Algemene bepalingen betreffende de toekenning, het beheer en het gebruik van het burgerservicenummer (Wet algemene bepalingen burgerservicenummer)
ingediend 22-09-2005 11:23
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2005-04-05      
advies 2005-07-01 87    
nader rapport 2005-09-15   76  
indiening 2005-09-22   7  
Tweede Kamer
behandeling 2006-09-07     350
stemming 2006-09-12     5
subtotaal       355
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2006-11-21 70    
memorie van antwoord 2006-12-19   28  
nader voorlopig verslag 2007-02-27 70    
nadere memorie van antwoord 2007-06-08   101  
verslag 2007-06-26 18    
nota naar aanleiding van het verslag 2007-06-29   3  
behandeling 2007-07-10 11    
stemming 2007-07-10 0    
subtotaal   169 132 301
Staatsblad
publicatie wet 2007-08-28   49  
totalen
TK + EK       656
totaal       875

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK

 • 12 september 2006
  stemming (met algemene stemmen aangenomen) Handelingen TK 2005/2006, nr. 105, blz: 6431-6432
 • 7 september 2006
  voortzetting behandeling Handelingen TK 2005/2006, nr. 104, blz: 6380-6391
 • 7 september 2006
  voortzetting behandeling Handelingen TK 2005/2006, nr. 104, blz: 6365-6375
 • 6 september 2006
  behandeling Handelingen TK 2005/2006, nr. 103, blz: 6341-6355