30.170

Verdeling van educatiegelden in de sector beroepsonderwijs en volwasseneneducatietype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met de voorschriften inzake educatie, splitsing van instellingen en vaststelling ondergrens aan de bekostiging deeltijdse beroepsopleidingen
ingediend 22-06-2005 16:13
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2005-03-17      
advies 2005-05-12 56    
nader rapport 2005-06-17   36  
indiening 2005-06-22   5  
Tweede Kamer
stemming 2006-01-19     211
subtotaal       211
Eerste Kamer
eindverslag 2006-01-31 12    
stemming 2006-02-14 14    
subtotaal   26   26
Staatsblad
publicatie wet 2006-03-07   21  
totalen
TK + EK       237
totaal       355

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK