30.322

Versterking fiscale rechtshandhavingtype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en van enige andere wetten, in het kader van het versterken van de fiscale rechtshandhaving en het verkorten van beslistermijnen (Versterking fiscale rechtshandhaving)
ingediend 08-10-2005 17:55
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2005-07-20      
advies 2005-09-02 44    
nader rapport 2005-10-04   32  
indiening 2005-10-08   4  
Tweede Kamer
behandeling 2007-02-13     493
stemming 2007-02-15     2
subtotaal       495
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2007-04-03 47    
memorie van antwoord 2007-07-06   94  
eindverslag 2007-07-10 4    
behandeling 2007-09-25 77    
stemming 2007-09-25 0    
subtotaal   128 94 222
Staatsblad
publicatie wet 2007-10-16   21  
totalen
TK + EK       717
totaal       818

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK

  • 15 februari 2007
    stemming (aangenomen, tegen: SP) Handelingen TK 2006/2007, nr. 44, blz: 2619
  • 13 februari 2007
    voortzetting behandeling Handelingen TK 2006/2007, nr. 42, blz: 2460-2465
  • 31 januari 2007
    behandeling Handelingen TK 2006/2007, nr. 37 blz: 2317-2328