30.202

Afschaffing uitbestedingsverplichting voor reïntegratietrajecten voor gemeententype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Wet werk en bijstand en enige andere wetten in verband met het vervallen van de uitbestedingsverplichting voor reïntegratie voor gemeenten
ingediend 23-08-2005 09:47
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

indiening 2005-08-23      
Tweede Kamer
stemming 2005-11-10     79
subtotaal       79
Eerste Kamer
eindverslag 2005-11-15 5    
stemming 2005-11-29 14    
subtotaal   19   19
Staatsblad
publicatie wet 2005-12-13   14  
totalen
TK + EK       98
totaal       112

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK