30.188

Wet implementatie richtlijn inzake hergebruik van overheidsinformatietype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Wet openbaarheid van bestuur en enige andere wetten in verband met de implementatie van richtlijn nr. 2003/98/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 17 november 2003 inzake het hergebruik van overheidsinformatie (Wet implementatie richtlijn inzake hergebruik van overheidsinformatie)
ingediend 16-07-2005 15:49
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2005-04-08      
advies 2005-06-02 55    
nader rapport 2005-07-08   36  
indiening 2005-07-16   8  
Tweede Kamer
stemming 2005-11-24     131
subtotaal       131
Eerste Kamer
eindverslag 2005-12-13 19    
stemming 2005-12-19 6    
subtotaal   25   25
Staatsblad
publicatie wet 2006-01-19   31  
totalen
TK + EK       156
totaal       286

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK