30.145

Wet bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheidingtype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met het bevorderen van voortgezet ouderschap na scheiding en het afschaffen van de mogelijkheid tot het omzetten van een huwelijk in een geregistreerd partnerschap (Wet bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding)
ingediend 09-06-2005 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2005-03-25      
advies 2005-05-12 48    
nader rapport 2005-06-06   25  
indiening 2005-06-09   3  
Tweede Kamer
behandeling 2007-06-05     726
stemming 2007-06-12     7
subtotaal       733
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2007-10-09 119    
memorie van antwoord 2008-06-06   241  
nader voorlopig verslag 2008-07-08 32    
nadere memorie van antwoord 2008-09-25   79  
eindverslag 2008-09-30 5    
behandeling 2008-11-18 49    
stemming 2008-11-25 7    
subtotaal   212 320 532
Staatsblad
publicatie wet 2008-12-16   21  
totalen
TK + EK       1265
totaal       1362

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK

 • 12 juni 2007
  stemming (aangenomen, voor: SP, PvdA, VVD, PvdD, ChristenUnie, SGP, PVV en CDA) Handelingen TK 2006/2007, nr. 79, blz: 4214-4215
 • 5 juni 2007
  voortzetting behandeling nr. 76, blzL 4034-4051
 • 21 maart 2007
  voortzetting behandeling Handelingen TK 2006/2007, nr. 51, blz: 3024-3042
 • 21 maart 2007
  behandeling Handelingen TK 2006/2007, nr. 51, blz: 2997-3020