30.370

Wet wijziging WW-stelseltype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Werkloosheidswet en enige andere wetten in verband met de wijziging van het WW-stelsel (Wet wijziging WW-stelsel)
ingediend 17-11-2005 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2005-09-28      
advies 2005-11-02 35    
nader rapport 2005-11-11   9  
indiening 2005-11-17   6  
Tweede Kamer
behandeling 2006-02-01     76
stemming 2006-02-07     6
subtotaal       82
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2006-03-14 35    
memorie van antwoord 2006-03-17   3  
nader voorlopig verslag 2006-04-18 32    
nadere memorie van antwoord 2006-04-21   3  
verslag 2006-05-09 18    
eindverslag 2006-06-13 35    
behandeling 2006-06-20 7    
stemming 2006-06-27 7    
subtotaal   134 6 140
Staatsblad
publicatie wet 2006-06-29   2  
totalen
TK + EK       222
totaal       274

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK

 • 7 februari 2006
  stemming (aangenomen, voor: PvdA, D66, Groep Wilders, VVD, CDA, ChristenUnie, SGP, LPF en Groep Nawijn) Handelingen TK 2005/2006, nr. 46, blz: 3051-3052
 • 1 februari 2006
  voortzetting behandeling Handelingen TK 2005/2006, nr. 44, blz: 2911-2928
 • 1 februari 2006
  voortzetting behandeling Handelingen TK 2005/2006, nr. 44, blz: 2891-2910
 • 31 januari 2006
  behandeling Handelingen TK 2005/2006, nr. 43, blz: 2848-2872