30.254

Toekenning bevoegdheid tot het verlenen van vrijstelling en ontheffing luchtvaart aan de minister van Verkeer en Waterstaat en intrekking Wet procedures vijfde baan Schipholtype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Wet luchtvaart in verband met de toekenning van de bevoegdheid tot het verlenen van vrijstelling en ontheffing aan de minister van Verkeer en Waterstaat, intrekking van de Wet procedures vijfde baan Schiphol en herstel van enkele bepalingen
ingediend 19-09-2005 11:18
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

indiening 2005-09-19      
Tweede Kamer
stemming 2006-02-09     143
subtotaal       143
Eerste Kamer
eindverslag 2006-02-21 12    
stemming 2006-03-07 14    
subtotaal   26   26
Staatsblad
publicatie wet 2006-05-23   77  
totalen
TK + EK       169
totaal       246

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK