30.320

Stroomlijnen hoger beroeptype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van het Wetboek van strafvordering met betrekking tot het hoger beroep in strafzaken, het aanwenden van gewone rechtsmiddelen en het wijzigen van de telastlegging (stroomlijnen hoger beroep)
ingediend 08-10-2005 15:13
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2005-03-21      
advies 2005-06-17 88    
nader rapport 2005-10-04   109  
indiening 2005-10-08   4  
Tweede Kamer
behandeling 2006-03-22     165
stemming 2006-04-11     20
subtotaal       185
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2006-08-31 142    
memorie van antwoord 2006-09-04   4  
eindverslag 2006-09-12 8    
behandeling 2006-10-03 21    
stemming 2006-10-03 0    
subtotaal   171 4 175
Staatsblad
publicatie wet 2006-10-24   21  
totalen
TK + EK       360
totaal       582

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK

  • 11 april 2006
    stemming (met algemene stemmen aangenomen) Handelingen TK 2005/2006, nr. 69, blz: 4363
  • 22 maart 2006
    behandeling Handelingen TK 2005/2006, nr. 61, blz: 3954-3964