30.339

Implementatie Kaderbesluit drugshandeltype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Implementatie van het kaderbesluit nr. 2004/757/JBZ van de Raad van de Europese Unie van 25 oktober 2004 betreffende de vaststelling van minimumvoorschriften met betrekking tot de bestanddelen van strafbare feiten en met betrekking tot straffen op het gebied van de illegale drugshandel (PbEU L 335)
ingediend 31-10-2005 12:15
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2005-07-22      
advies 2005-09-23 63    
nader rapport 2005-10-25   32  
indiening 2005-10-31   6  
Tweede Kamer
stemming 2006-03-23     143
subtotaal       143
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2006-04-14 22    
memorie van antwoord 2006-05-19   35  
eindverslag 2006-05-23 4    
stemming 2006-05-30 7    
subtotaal   33 35 68
Staatsblad
publicatie wet 2006-06-29   30  
totalen
TK + EK       211
totaal       342

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK