29.978

Wijziging van de Grondwet inzake het voorzitterschap van de gemeenteraad en van provinciale statentype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot het vervallen van de bepaling inzake het voorzitterschap van de gemeenteraad en van provinciale staten
ingediend 31-01-2005 14:34
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

indiening 2005-01-31      
Tweede Kamer
behandeling 2006-06-01     486
stemming 2006-06-06     5
subtotaal       491
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2006-10-10 126    
memorie van antwoord 2006-10-17   7  
eindverslag 2006-10-18 1    
behandeling 2006-10-31 13    
stemming 2006-10-31 0    
subtotaal   140 7 147
Staatsblad
publicatie wet 2006-11-14   14  
totalen
TK + EK       638
totaal       652

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK

  • 6 juni 2006
    stemming (met algemene stemmen aangenomen) Handelingen TK 2005/2006, nr. 86, blz: 5258-5259
  • 1 juni 2006
    behandeling Handelingen TK 2005/2006, nr. 85, blz: 5179-5203