30.407

Goedkeuring verdrag grensoverschrijdende politiële samenwerking en samenwerking in strafrechtelijke aangelegenheden (Trb. 2005, 86 en 241)type wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Goedkeuring van het op 2 maart 2005 te Enschede totstandgekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlandsen en de Bondsrepubliek Duitsland inzake de grensoverschrijdende politiële samenwerking en de samenwerking in strafrechtelijke aangelegenheden (Trb. 2005, 86 en 241)
ingediend 15-12-2005 10:02
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

indiening 2005-12-15      
Tweede Kamer
stemming 2006-04-20     126
subtotaal       126
Eerste Kamer
verslag 2006-05-23 33    
nota naar aanleiding van het verslag 2006-05-24   1  
stemming 2006-05-30 6    
subtotaal   39 1 40
Staatsblad
publicatie wet 2006-06-06   7  
totalen
TK + EK       166
totaal       173

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK