30.412

Aanpassing vestigingseisen zeeschepentype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Koophandel, de Wet nationaliteit zeeschepen in rompbevrachting, de Zeebrievenwet en enkele andere wetten in verband met het Europese recht op vrije vestiging
ingediend 19-12-2005 13:38
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2005-11-01      
advies 2005-11-17 16    
nader rapport 2005-12-13   26  
indiening 2005-12-19   6  
Tweede Kamer
stemming 2006-04-20     122
subtotaal       122
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2006-06-16 57    
memorie van antwoord 2006-06-22   6  
eindverslag 2006-06-27 5    
stemming 2006-07-03 6    
subtotaal   68 6 74
Staatsblad
publicatie wet 2006-07-18   15  
totalen
TK + EK       196
totaal       259

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK