30.316

Voorkoming van geweld jegens en vernederende behandelingen van kinderen in de verzorging en opvoedingtype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek teneinde een bijdrage te leveren aan het voorkomen van het gebruik van geestelijk of lichamelijk geweld jegens of van enige andere vernederende behandeling van kinderen in de verzorging en opvoeding
ingediend 28-09-2005 12:28
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2005-02-24      
advies 2005-05-23 88    
nader rapport 2005-09-22   122  
indiening 2005-09-28   6  
Tweede Kamer
behandeling 2006-09-13     350
stemming 2006-09-20     7
subtotaal       357
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2006-11-16 57    
memorie van antwoord 2007-02-07   83  
eindverslag 2007-02-27 20    
stemming 2007-03-06 7    
subtotaal   84 83 167
Staatsblad
publicatie wet 2007-04-24   49  
totalen
TK + EK       524
totaal       789

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK

  • 20 september 2006
    stemming (met algemene stemmen aangenomen) Handelingen TK 2006/2007, nr. 2, blz: 10-11
  • 13 september 2006
    behandeling Handelingen TK 2005/2006, nr. 106, blz: 6487-6500